Συντήρηση

Στόχος μας είναι να επιλύουμε κάθε βλάβη το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο η προληπτική συντήρηση είναι αναγκαία ώστε εξαρχής να μην προκύπτουν βλάβες.Η εξυπηρέτηση των πελατών μας προσφέρει τακτικούς ελέγχους συντήρησης για τις συσκευές σας προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη λειτουργική ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανιχνευθούν πιθανές βλάβες και να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων. Επίσης, οι λειτουργικές παράμετροι των μηχανημάτων μπορούν να βελτιστοποιούνται σε συνεχή βάση.